Vrienden van de Hofpleinlijn

p/a Willebrordusstraat 72-74 | 3037 TV Rotterdam | vriendenvandehofpleinlijn@gmail.com

Sinds 17 augustus 2010 rijdt er geen trein meer over het spoorwegviaduct van de Hofpleinlijn. Daarmee is de bovenkant van het 1,9 kilometer lange monument vrijgekomen. Hoe gaat het viaduct gebruikt worden en wie heeft daar plezier van? Er zijn al talloze spannende ideeën ontwikkeld, zoals een park met verschillende openbaar toegankelijke voorzieningen en evenementen. De Vrienden van de Hofpleinlijn maken er werk van!

Lezingen
Zo hebben de Vrienden van de Hofpleinlijn al verschillende bijeenkomsten en lezingen georganiseerd over de toekomst van het spoorwegviaduct, waarbij vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, de deelgemeente Noord, de Hofbogen BV en woningbouwcorporaties aanwezig waren. Daarnaast hebben de Vrienden van de Hofpleinlijn bouwkundestudenten van de Haagse Hogeschool een ontwerp met exploitatiebegroting laten maken voor een filmhuis en grand café in het voormalige station Bergweg.

Overleg
De Vrienden van de Hofpleinlijn overleggen met de deelgemeente Noord om bewoners en ondernemers een participerende rol te geven in de ontwikkeling van het Hofbogenviaduct. Daarnaast onderhoudt de werkgroep contact met Hofbogen BV, het ontwikkelingsbureau dat de karakteristieke boogvormige ruimtes onder het viaduct beheert en verhuurt.

Werkgroepen
De werkgroep Vrienden van de Hofpleinlijn is ontstaan in oktober 2009. Na een bijeenkomst voor belangstellenden in de Bergsingelkerk in het Rotterdamse Liskwartier meldden zich meer dan vijftig bewoners en ondernemers spontaan aan om zich in te zetten voor het behoud en de ontwikkeling van het spoorviaduct. In de loop van het afgelopen jaar kwamen daar nog zo’n twintig mensen bij. De Vrienden vormen deelwerkgroepen die zich buigen over verschillende onderwerpen:

  • Ondernemers (maakt zich onder meer sterk voor de relatie met de winkels aan de Schieweg als tijdelijke huisvesting voor gegadigden voor een Hofboog)
  • Kunst & Musea (denkt na over een museum – over bijvoorbeeld de architecten Sybold van Ravesteyn (station Bergweg) en J.J.P. Oud – en zoekt samenwerking met het Telecommuseum)
  • Activiteiten (organiseert evenementen en projecten in samenwerking met o.a. bewonersgroepen, ondernemers en sociaal-culturele organisaties, op en rond en onder het Hofpleinlijnviaduct)
  • Bouw (buigt zich over de ontwikkeling van gebouwen als de Spoorpunt en station Bergweg, maakt plannen voor tijdelijk beheer en zoekt samenwerking met de werkgroep Ondernemers)
  • Lezingen (organiseert jaarlijks twee lezingen en werkt daarbij samen met de groep Kunst & Musea)
  • Communicatie en pr (ontwikkelt interne en externe communicatiemiddelen zoals hand-outs, presentaties, persberichten, de Kroniek van de Hofpleinlijn, de eigen website, een foto- en filmarchief of YouTube-kanaal etc.)

Aanmelden? Stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele voorkeur voor een werkgroep en we nemen contact op.