woensdag 12 november 2014

Lezingencyclus Hofbogen

In verband met de huidige en aankomende ontwikkelingen rondom de Hofpleinlijn organiseert de stichting Vrienden van de Hofpleinlijn i.s.m. De Hofbogenbv een lezingenreeks.
Elke maand programmeren we een thematische avond met diverse experts op steeds andere locaties in en rondom de Hofpleinlijn

We willen u uitnodigen voor de eerste avond met als thema restauratie.
Deze zal plaatsvinden op maandag 17 november in Post—Office, Vijverhofstraat 100.
Aanvang 19:30, afloop 21:00 met een drankje.

De sprekers voor de eerste avond zijn:

- Herdis Heinemann, in 2013 gepromoveerd aan de TUDelft op de betontechnieken van oa de Hofpleinlijn. Momenteel is ze werkzaam bij Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra
- Cayo van Meurs, architect bij Arkropolis architecten. Zij begeleiden de restauratie van het Hofpleinstation die momenteel wordt uitgevoerd door aannemer Jurriens.
 - Gijs van der Kleij, projectleider bij Hofbogenbv, de opdrachtgever van deze en aankomende restauraties.

Tijdens deze eerste en vakinhoudelijke avond staan materiaal en restauratietechnieken centraal met een toelichting op de planning en financiering.
In de lezing worden onder andere de volgende vragen behandeld:

- Hoe en met welke materialen is de Hofpleinlijn gebouwd en afgewerkt?
- Wat zijn de conclusies uit vooronderzoeken van deze materialen?
- Welke restauratietechnieken zijn gekozen?
- Hoe zijn de recente ervaringen met het Hofpleinstation (mee- / tegenvallers)?
- Kunnen deze ervaringen gebruikt worden voor de de 1,7 km die nog gerestaureerd gaat worden?
- Wat wordt met het dak gedaan? En de kozijnen?
- Wat gaat de restauratie kosten en wat is de planning.

Na afloop zullen toehoorders een beter beeld hebben van de restauratie en kunnen vragen gesteld worden aan de sprekers.

Er zijn 50 plaatsten beschikbaar, aanmelden via hofbogenevenementen@gmail.com.
Toegang is gratis en trek warme kleren aan.

Zie hieronder voor het voorlopinge lezingenprogramma t/m april 2015:
Lezingenreeks Hofpleinlijn 17 november
Eind november sturen we een update met datum en programma voor 15 december.