zaterdag 15 augustus 2015

Langste Podium 29 augustus 2015

Het Langste Podium is een uniek festival in Rotterdam georganiseerd door bewonersvereniging, De Vrienden van de Hofplein lijn.

Festival Het Langste Podium is bedoeld om de schitterende oude spoorlijn en de daaronder liggende bogen (de Hofbogen) in het zonnetje te zetten.
van plusminus 13:00 tot 18:00 stellen de ondernemers in de hofbogen hun boogje speciaal voor het publiek open en vinden er talloze spetterende optredens plaats van stoelen dans tot klassiek concert!

U bent van harte welkom!
Programma
Het programma wordt om 13:00 geopend op het Eudokiaplein met een optreden van het Kawienbie Djembe orkest. Vervolgens kunt u onder leiding van onze speciale festival conducteurs, op de stoep van en in de hofbogen genieten van een diverse mix van culturele activiteiten van swingende optredens tot modelspoorbaan.

Jazz stoelendans
Muzikale optredens worden o.a. verzorgd door, Yacumba, superswingende Cumbia uit Colombia, Groovy Jazz vanTrio Vree met jazz stoelendans, maar ook de Ukuladies, singer/songwriters, Jordi Abel, Carolina Federbusch, Agnitha Hoek en klassieke musici Mitra Muien,Saskia Boon en vele andere verzorgen intieme en unieke optredens langs de hofbogen.

Kinder DJ tafel
De Hofpleinlijn is tevens te bezichten als Modelspoorbaan. Er zijn verschillende films over de recente geschiedenis van de Hofpleinlijn. Maar ook workshops zoals djembe spelen, exposities van hedendaagse kunstenaars,een heuse kinder DJ tafel, en verschillende dans groepen presenteren zich op het Ammersooiseplein.

Toegang gratis.
Het volledige programma is te vinden op: https://www.facebook.com/hofpleinlijn 

Het Langste Podium Festival:
Vijverhofstraat, voorburgstraat, insulindestraat.
Rotterdam Noord
Zaterdag 29 augustus 2015
13:00-16:30 uur
Gratis entree.

Meer info Hofbogen evenementen 

Voor een terugblik op het Langste Podium 2014: kijk: Langste Podium 2014

Verleende vergunning Bergwegstation

Verleende vergunning bergweg 335 verbouw stationsgebouw

04 augustus 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Bergweg 335, 3037EP, verbouwen van het stationsgebouw (datum besluit 30-07-2015, dossiernummer OMV.15.05.00037).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningenBelanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Station Hofplein gaat nu het dak op


Op 19 juni is het tweede gedeelte van Station Hofplein met een feest geopend. Wethouder Ronald Schneider en directeur Havensteder Hedy van den Berk verrichtten de opening. Wilfried de Jong gaf een kleurrijke bespiegeling over zijn herinneringen aan de Hofpleinlijn.


In Noord010inbeeld vind je een uitgebreid beeld/tekst verslag van de afronding van de restauratie van Stationen de plannen voor het dak: Station Hofplein gaat nu het dak op

Station Hofplein monumentaal gerestaureerd


Het afgelopen jaar is het gehele complex van Station Hofplein grondig onder handen genomen. Na de eerdere restauratie van 7 bogen zijn nu de overige 10 bogen na grondige restauratie bruikbaar gemaakt voor verhuur en is de gevel aan de Raampoortstraat weer in haar oude glorie hersteld. Een knap stuk restauratiewerk uitgevoerd door Jurriëns, gespecialiseerd in de restauratie van monumentale gebouwen.

Noord010inbeeld volgt sinds 2010 de ontwikkelingen rondom de Hofbogen
Een uitgebreid beeld/tekst verslag over de restauratie van Station Hofplein vind je op Station Hofplein monumentaal gerestaureerd

dinsdag 24 maart 2015

Vierde lezing Hofbogen


Ideeën voor het dak
26 maart 2015,
19.30 (inloop 19.00 uur)
De Nieuwe Banier, Banierstraat 1


Na jaren is er in 2015 zicht op herstel van het dak van het Hofbogenviaduct. In steden als Parijs en New York zijn spoorviaducten in gebruik als wandelpromenade of park, in Wenen wordt een treinviaduct omsloten door spectaculaire woongebouwen. In Rotterdam Noord behoort een dergelijke aanpak nog steeds tot de mogelijkheden.
In de vierde lezing van Vrienden van de Hofpleinlijn worden zeer verschillende plannen en ideeën gepresenteerd. Met een cocktail van sprekers wordt een beeld geschetst van de potentie van de ideeën en de eerste plannen die reeds in uitvoering zijn.
De avond levert al bekende en nieuwe ideeën op die als basis kunnen dienen voor de uiteindelijke invulling van het dak.

“Vrienden van de Hofpleinlijn” wil met dit thema – in samenwerking met Post-Office – starten met de aanleg van een plannenarchief van oude en nieuwe plannen voor het dak van het veel besproken rijksmonument dat zowel voor omwonenden als voor bezoekers een publiekstrekker in Noord kan worden.
Wilt u aanwezig zijn bij de lezing, geeft u dan op bij hofbogenevenementen@gmail.comWij hopen u allen te mogen begroeten!

Lucas van Zuijlen
Wendelien Lans
(Vrienden van de Hofpleinlijn)