dinsdag 28 september 2010

De Hofpleinlijn leeft op

De Vrienden van de Hofpleinlijn hebben opnieuw een lezing georganiseerd. Op dinsdag 5 oktober spreken architectuurhistoricus Wijnand Galema en emeritus hoogleraar Hugo Priemus (TU Delft) over de mogelijkheden voor de monumentale spoorlijn in Rotterdam-Noord. Aansluitend geeft deelgemeentebestuurder Nils Berndsen (D66) zijn reactie.

Bewoners van Rotterdam-Noord zwaaien de laatste trein uit.
Sinds 17 augustus is het viaduct van de Hofpleinlijn niet meer in gebruik als spoorverbinding. Daarmee is de bovenkant van het 1,9 kilometer lange monument vrijgekomen. Er moet veel aan gebeuren en het ziet ernaar uit dat het een publieke functie krijgt, zoals een park of een andere openbaar toegankelijke voorziening.
Wijnand Galema en Hugo Priemus spreken over ontwerp- en gebruiksmogelijkheden en geven adviezen over de aanpak.

Naast twee eerdere lezingen heeft de werkgroep Vrienden van de Hofpleinlijn al meer georganiseerd. Zo hebben de Vrienden bouwkundestudenten van de Haagse Hogeschool een ontwerp met exploitatiebegroting laten maken voor een filmhuis en grand café in het voormalige station Bergweg. Verder overlegt de werkgroep met de deelgemeente Noord om bewoners en ondernemers een participerende rol te geven in de ontwikkeling van het viaduct. Daarnaast onderhoudt de groep contact met Hofbogen BV, het ontwikkelingsbureau dat de karakteristieke boogvormige ruimtes onder het viaduct beheert en verhuurt. De Vrienden van de Hofpleinlijn zitten ook voor het komend jaar vol ideeën om de Hofpleinlijn onder de aandacht te brengen.

De lezing ‘De Hofpleinlijn leeft op’ begint om 19.30 uur in de Bergsingelkerk, Bergsingel 150, 3037 GM Rotterdam. De avond wordt geleid door dr. Sandra Phlippen.

Over de sprekers
  • Wijnand Galema studeerde Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet sinds vijftien jaar onderzoek naar architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Galema was tussen 1997 en 2002 beleidsmedewerker bij bureau monumenten van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam.
  • Hugo Priemus was tot 2007 hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Daarvoor was hij onder andere hoogleraar Volkshuisvesting en directeur van het Delftse onderzoeksinstituut OTB (voor onderzoek en advies op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving).