vrijdag 15 oktober 2010

Volop kansen voor Hofpleinlijnviaduct

Lezing 'De Hofpleinlijn leeft op' trekt ruim zestig bezoekers

fotografie: Johannes Odé

De lezing 'De Hofpleinlijn leeft op' in de Bergsingelkerk verschafte ruim zestig bezoekers en portefeuillehouder Nils Berndsen nieuwe inzichten in de mogelijkheden voor het Hofpleinlijnviaduct. Architectuurhistoricus Wijnand Galema wees op een aantal bijzondere plekken langs de lijn. Emeritus hoogleraar Hugo Priemus wees op de verschillende procedures en gaf adviezen mee.


Sandra Phlippen leidde het gesprek.

Terwijl Wijnand Galema het publiek meeneemt in de historie, bereidt Hugo Priemus zich voor.

Hugo Priemus geeft een uitgebreide presentatie.

Priemus (TU Delft, OTB) is een prettige spreker met nuchtere humor.
 
Portefeuillehouder Nils Berndsen benadrukt in zijn reactie het belang van bewonersparticipatie.

De borrel na afloop, in de hal van de kerk. Hier ontstaan de meeste plannen en ideeën.

Een uitgebreid verslag volgt binnenkort.